HomeNachádzate sa: Úvod > Novinky - 4DryField PH

4DryField®PH

4DryField®PHPolymérové hemostatikum

Popis

4DryField®PH je medicínsky prípravok-resorbovateľný škrobový prášok- pre použitie na chirurgické rany lekármi resp. pre tento účel zaškoleným odborným personálom.

4DryField®PH pozostáva z hydrofílnych mikročastíc, ktoré sú vyrobené purifikovaného rastlinného škrobu. Vďaka svojej schopnosti roztečenia sa jednoducho a bezpečne aplikuje počas chirugického zákroku.

4DryField®PH neobsahuje žiadne súčasti živočíšneho, či humánneho pôvodu. 4DryField®PH je sterilný, apyrogénny a biokompatibilný.

Spôsob účinku

4DryField®PH  obsahuje molekulárnu štruktúru, ktorá odoberá z rany vytekajúce krvné sérum. Celulárne krvné častice (erytrocyty, trombocyty) a proteíny (fibrinogén, trombín) sa koncentrujú,  čím sa urýchľuje koagulácia. 4DryField®PH a krv vytvárajú hemostatickú „ zátku“ ako bariéru voči ďalšiemu krvácaniu. Odúranie 4DryField®PH nastáva amylázou a glukoamylázou v priebehu niekoľkých hodín až dní.

Indikácia

4DryField®PH je indikovaný ak kontrola krvácania z artérie, kapilár, resp. žíl pri chirurgických zákrokoch bežnými opatreniami nie je efektívna alebo účelná.

Kontraindikácie

4DryField®PH je kontraindikovaný pri známej neznášanlivosti voči škrobu, resp substanciám obsahujúcim škrob. Pozor 4DryField®PH sa nesmie aplikovať intravaskulárne, pretože to môže viesť k embolizácii a v krajných prípadoch i k smrti. Vyvarujte sa použitiu 4DryField®PH v močových a respiračných cestách, pretože 4DryField®PH viaže tekutiny.

Varovanie

4DryField®PH je určený len pre prácu lekárov a odborný, medicínsko-technický personál.

4DryField®PH nenahradzuje dôkladné chirurgické techniky pre zastavenie krvácanie prostredníctvom ligatúry, alebo iné bežné postupy. 4DryField®PH nie je určený na primárne ošetrenie porúch zrážanlivosti.

Po dosiahnutí hemostázy by sa mal nadbytočný 4DryField®PH odstrániť. To platí zvlášť pre oblasti kostných foramenov, chrbtice alebo zrakových nervov. Odstrániť by sa mal zvlášť ešte biely 4DryField®PH .Odstránením nadbytočného 4DryField®PH sa znižuje pravdepodobnosť porúch normálych funkcií alebo vznik nekróz spôsobených napučaním prípravku.

Kombinácia 4DryField®PH s inými hemostatikami,resp. adhézivami  nie je overená.

Balenie: