HomeNachádzate sa: Úvod > Produkty - Suburetrálne pásky pre riešenie stresovej inkontinencie - príslušenstvo

Suburetrálne pásky pre riešenie stresovej inkontinencie - príslušenstvo

Suburetrálne pásky pre riešenie stresovej inkontinencie - príslušenstvo, 26.200.00.001, Zavádzač pre retrosymfýzny postupSuburetrálne pásky pre riešenie stresovej inkontinencie - príslušenstvo, 26.200.00.002, Zavádzač pre  transobturatórny postup
Špecifikácia tovaru Katalógové číslo Jednotkové balenie Expedičné balenie
Zavádzač pre retrosymfýzny postup 26.200.00.001 1 ks 1 ks
Zavádzač pre transobturatórny postup 26.200.00.002 1 ks 1 ks
Zavádzač pre transobturatórny postup- štandardný 26.100.00.003 1 ks 1 ks
Zavádzač pre transobturatórny postup - veľký (pravý i ľavý) 26.100.00.004 1 ks 1 ks