HomeNachádzate sa: Úvod > Produkty - Suburetrálne pásky pre riešenie stresovej inkontinencie

Suburetrálne pásky pre riešenie stresovej inkontinencie

Suburetrálne pásky pre riešenie stresovej inkontinencie, 26.100.12.150, Dyna Mesh SIS - Direct, rozmer 1,0x56 cm, len  pre  transobturatórny postup
Špecifikácia tovaru Katalógové číslo Jednotkové balenie Expedičné balenie
Dyna Mesh SIS Soft, rozmer 1,0x56 cm, pre retrosymfýzny i transobturatórny postup 26.214.10.156 1 ks 1 ks
Dyna Mesh SIS Soft, rozmer 1,0x56 cm, pre retrosymfýzny i transobturatórny postup 26.234.10.153 3 ks 3 ks
Dyna Mesh SIS - Direct, rozmer 1,0x56 cm, len pre transobturatórny postup 26.100.12.150 1 ks 1 ks